CA Globus, Handlová

602 219 944
Havlíčkovo náměstí 169 (Dům u Bílého koně)580 01 Havlíčkův Brod

Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Vstupenky Ticket Stream

Poukázky Edenred

 

 

 

 

 
 

Nejnavštěvovanější

Kypr
Ayia Napaod 0>>
Larnakaod 0>>
Egypt
Hurghadaod 0>>
Makadiod 29 130>>
Itálie
Itálieod 12 990>>
Římod 16 990>>
Řecko
Rhodos městood 13 760>>
Maliaod 11 090>>
Španělsko
Barcelonaod 5 490>>
Madridod 7 690>>

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1.Úvod 

Cestovní agentura Globus Jaroslavy a Michaely Handlových (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů mnoha cestovních kanceláří (dále jen CK). Má podepsány smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.
Zájezdy prodává za stejné ceny jako pořádající CK, včetně uplatnění slev (pokud není uvedena nějaká výjimka).
Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webových stránkách http://www.ckglobus.cz je přejímána od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů. Zveřejněné údaje jsou platné v době aktualizace CK. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů nesprávně poskytnutých pořádající CK. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

2. Postup objednávek 

Každý návštěvník stránek www.ckglobus.cz si může objednat libovolný zájezd z nabídky, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy v zaslaném pořadí a při první úspěšné rezervaci konkrétního termínu s ověřováním dalších zájezdů pro daného objednavatele skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout rezervace, které nejsou úplné, obsahují nesprávné telefonní číslo, e-mail, nebo jsou rozporuplné. 

3. Provedení rezervace

Pokud má rezervační formulář všechny potřebné náležitosti, provede pracovník CA rezervaci požadovaného/objednaného zájezdu. V případě neúspěšné rezervace (např. se mezitím již zájezd vyprodal) zaměstnanec CA kontaktuje klienta e-mailem nebo telefonicky a navrhne alternativní nabídku. V případě úspěšné rezervace bude o této skutečnosti klient informován zaměstnancem CA telefonicky nebo e-mailem. 

4. Podpis cestovní smlouvy a podmínky platby

 Po potvrzení rezervace zájezdu se na základě údajů od klienta vyplní cestovní smlouva, která je následně doručena zákazníkovi e-mailem. Zároveň se smlouvou klient obdrží Všeobecné smluvní podmínky, pojistku CK, která zájezd pořádá a pokyny k zaplacení zálohy, zpravidla 30%, nebo častěji 50% z celkové ceny, a zbývajícího doplatku nejpozději jeden měsíc před odjezdem, nebo odletem. Nebo celé platby (u zájezdů na poslední chvíli, nebo zbývá-li do odjezdu, či odletu méně než jeden měsíc).
Klient zašle obratem podepsanou cestovní smlouvu CA dohodnutým způsobem zpět. Všechny termíny pro zaplacení zálohy nebo doplatku jsou závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby, kterou způsobí zákazník nedodržením uvedeného termínu (toto zpoždění by mohlo mít za následek, že se pořádající CK rozhodne rezervaci zájezdu stornovat).


5. Způsob platby

Platby za zájezd mohou být provedeny následujícím způsobem: platba v hotovosti na pobočce naší CA, složením hotovosti na účet CA, nebo převodem z účtu zákazníka na účet CA s přiděleným variabilním symbolem.
CA je oprávněna z důvodu zpoždění platby od zákazníka požadovat potvrzení o zaplacení - z tohoto důvodu má klient povinnost si doklad o zaplacení uschovat. Doklad o zaplacení zájezdu CA nevystavuje v případech přímého vkladu na účet CA, nebo bankovního převodu.
Pokud dojde ke zpoždění platby, může CA požadovat, aby zákazník provedl přímý vklad na účet příslušné CK pod variabilním symbolem, který zákazník obdrží od CA.
V uvedených případech je potvrzením o zaplacení doklad z banky o vložení prostředků, nebo výpis z účtu (nestačí příkaz k úhradě!).


6. Doklady potřebné k vycestování

 Všechny doklady které jsou potřebné k vycestování - cestovní smlouvu, vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo příslušné CK. Všechny cestovní pokyny zpravidla zasílají CK týden před odjezdem. V případech, kdy se nejedná o elektronické doklady, jsou tyto klientovi odevzdány až na letišti, nebo v případě autobusové přepravy až v autobuse.


7. Zájezdy na vyžádání

 V případě některých zájezdů je nutné si tyto zamluvit nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takových případech je CA oprávněna žádat od klienta dle všeobecných smluvních podmínek dané CK zálohu ve výši až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je v případě úspěšné rezervace hned i závaznou rezervací a vztahují se na ní storno podmínky příslušné CK. Když je rezervace neúspěšná, záloha se v plné výši vrací zákazníkovi, případně si zákazník vybere jiný zájezd.


8. Podmínky pro storno

 V případě storna se CA řídí dle všeobecných smluvních podmínek příslušné CK = pořadatele zájezdu. Výše stornopoplatků je vždy uvedena přímo v podmínkách těchto jednotlivých CK.
 Naše CA si k tomu neúčtuje žádné další storno poplatky, pakliže jí nevznikly vinou klienta další škody. 

 

9. Odpovědnost za platnost cestovního pasu, nebo jiných osobních dokladů a víz.

Každý účastník zájezdu je povinen mít u sebe platný cestovní doklad. Jeho platnost by měla trvat ještě nejméně měsíc po návratu – ale pozor -  u některých zemí je požadovaná lhůta platnosti dokonce až půl roku po návratu!!!

Když je pro návštěvu určité země požadováno vízum, budete na tuto skutečnost upozorněni při koupi zájezdu.
Jestliže si zájezd kupuje cizí státní příslušník, je jeho povinností informovat se na svém zastupitelském úřadě o konkrétních aktuálních předpisech a musí si sám potřebné doklady vyřídit.
CA nenese odpovědnost za škody způsobené případným nevpuštěním klienta do cizí země.

 

10. Předání Všeobecných podmínek pořadatele zájezdu zákazníkům

Od jednotlivých pořadatelů zájezdů obdržíte jejich konkrétní Všeobecné podmínky prostřednictvím naší CA při podepsání cestovní smlouvy.

Vytvářím objednávku...